en langue Francais Välkomna Styrelse Program Medlems-
avgift
Länkar Arkiv På svenska


Medlemsavgift

Individuellt medlemskap : 150 SEK.

Familj : 250 SEK.

Icke medlemmar : 50 SEK per konferens.

För att bli medlem vänligen skicka e-post till sekreteraren

där ni anger förnamn, efternamn och e-postadress,

och ange det en gång till när ni reglerar medlemsavgiften till postgirokonto 39426-2.