en langue Francais Välkomna Styrelse Program Medlems-
avgift
Länkar Arkiv På svenska
Styrelsen - arbetande ideellt - består av sju medlemmar :
Ordförande, två vice ordförande, en sekreterare, en vice sekreterare, en skattmästare och en vice skattmästare. Ordförande Margareth Wijk
Vice-ordförande i Lund Boel Lidgard
Vice-ordförande i Malmö Doina Batraneau
Sekreterare Jens Riis
Vice-sekreterare Görel Nergelius
Skattmästare Bettina Klingenheim
Vice-skattmästare Mauritz Altahr-Cederberg
Hedersledamot Konsul Mikael Roos